Hallberg Rassy

20150409_090259

Hallberg Rassy Monsun | Charlotte | 1:20

Hallberg Rassy 352 | Joanna | 1:20